De herhaal-recepten-lijn is bedoeld voor mensen met chronische medicatie, of medicatie waarvan de huisarts heeft aangegeven dat die herhaald mag worden.

Herhaalrecepten die's morgens voor 11 uur worden ingesproken kunen 's middags na 16.00 uur bij de opgegeven apotheek afgehaald worden. Medicatie die niet eerder door de huisarts is voorgeschreven kan niet door de assistente herhaald worden.

 

Alle recepten worden geautoriseerd door de huisarts alvorens ze electronisch via een postbussysteem naar de Amstelveense apotheken worden gestuurd of gefaxed. 

U kunt uw herhaalmedicatie ook per E-mail aanvragen (mailto:garnier@knmg.nl); vermeldt in dat geval:

Uw naam

Adres

Geboortedatum

Naam van het medicijn

Sterkte

Hoeveelheid

Gebruik

Apotheek

 

Benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) zijn geen chronische medicatie en worden maximaal voor een maand voorgeschreven.

Chronische medicatie wordt voor maximaal 3 maanden voorgeschreven en de anticonceptiepil voor maximaal 6 maanden.

In de regel wordt u na twee herhalingen verzocht om op het spreekuur te komen voor medicatiecontrole.

Aan particuliere patienten wordt een Herhaalrecept in rekening gebracht. ( 13.80).