looking for a doctor in Amstelveen?

Deze website is ook te bereiken via : http://hier.is/frankgarnier of http://www.huisartsgarnier.nl


De huisartspraktijk "Bovenuit" is per 1 januari 2016 overgedragen aan Mw. Hanneke van Hilten, Van Heuven Goedhartlaan 406, 1181 LK Amstelveen

Tel: 020-6432820 e-mail: info@praktijkbovenuit.nl

Website: http://www.praktijkbovenuit.nl


Metro:Onderuit; Flatgebouw Bovenlangs,1e etage, direct rechts naast de lift

 Nieuwe Patiėnt?

 

                                                  

actuele

 

 

In de week van 23 maart :

 

Coassistent: geen

 

De praktijkbezetting is nu:     -Frank Garnier, huisarts. dagelijks behalve donderdag en  vrijdag

                                            -Hanneke van Hilten, huisarts, donderdag  en vrijdag

                                            -José Borst en Bep Eelman,praktijkassistentes, dagelijks 8-17.

                                            -Anja van Doorn, Praktijkondersteuner, dinsdag en woensdag

                                            - Karin van Nimwegen, Praktijkondersteuner GGZ, maandag

 

                                       

Aan alle dingen komt een eind.......

 

 

F.P.M Garnier, huisarts

Van Heuven Goedhartlaan 406

1181LK Amstelveen                                                           Amstelveen, maart 2015

DE EED van HIPPOCRATES ( ca. 400 v.Chr. )

“Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van 'mijn medemens'.  Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten”. 

Eenenveertig jaar geleden legde ik de eed af. Na mijn huisartsenopleiding heb ik met veel liefde als huisarts gewerkt. Vier decennia; dat is een groot deel van een mensenleven. De laatste 13 jaar hier in Amstelveen. Wat zich, na 27 jaar Amsterdam, liet aanzien als de laatste rustige 5 ą 6 jaar, zijn een enerverende 13 jaar geworden. Dat is niet zomaar. Het contact met u en de samenwerking in en buiten de praktijk heeft mij veel plezier en voldoening gegeven. Zoveel plezier dat stoppen met de patiėntenzorg een moeilijke beslissing is. Vooral als je hart nog wel wil, maar het niet meer zo goed kan.

Toch is het 1 april aanstaande zover. Ik draag dan de dagelijkse patiėntenzorg (spreekuren en huisbezoeken enz.) over aan dokter HANNEKE van HILTEN die al jaren in de praktijk werkt, en aan dokter JESSE de FEYTER die als nieuwe arts in de praktijk komt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de zorg voor u bij hen in goede handen is. Ze blijven ondersteund worden door mijn goede trouwe praktijkmedewerkers Bep, José, Karin en Anja.

Het is de bedoeling dat beide huisartsen eind 2015 ook het praktijkhouderschap overnemen, tot die tijd blijf ik zelf verantwoordelijk voor het praktijkmanagement. U, als ingeschreven patiėnt, hoeft geen contact op te nemen met uw verzekering. U wordt aan het eind van het jaar automatisch overgeschreven op hun naam.

Er komt geen officieel afscheid. Wel is er de mogelijkheid persoonlijk afscheid te nemen. Natuurlijk aan het eind van een consult of visite en anders kunt u tussen 17 maart en 1 april op mijn werkdagen (maandag, dinsdag en woensdag ) tussen 15.00-17.00 uur langs komen op de praktijk.  Mocht ik u niet meer spreken:  ik dank u voor het vertrouwen dat u mij schonk en voor de vele goede en mooie momenten in de spreekkamer of bij u thuis. Ik wens u mijn medemens, het allerbeste. 

Met hartelijke groeten,

Frank Garnier

 

English summary

As per April 1st forthcoming I will step back from the day to day business as General Practitioner. Daily care will be taken over by Doctor HANNEKE van HILTEN who has been working with me for years and Doctor JESSE de FEYTER.

With them I am confident that the care will be in good hands. They continue to be supported by my staff Bep, José, Karin and Anja.
It is intended that both GP’s will also take over the management by end of 2015. Until then I remain solely responsible. You, as a registered patient, do not need to contact your insurance. You will be automatically transferred to the new GP’s at the end of the year.

There will be no official farewell. However, you will have the opportunity to say goodbye personally at the end of a consultation/visit or between March 17 and April 1 on Monday, Tuesday and Wednesday between 15:00 to 17:00h.

Thank you for your confidence and for the many good and beautiful moments.

 

 

Best regards,

 

Frank Garnier

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw: teledermatologie!!

 

Nieuw: 24 uurs bloeddruk meting!!

 

Herhaalreceptenlijn tel: 020-6432820

 

 

Nieuw: electronische verzending van de recepten naar Amstelveense, Amsterdamse en Aalsmeerse apotheken; Ook de thuisapotheek kan electronisch bediend worden.

Onze  huisartsengroep:

Bita Forouhandeh

Frank Garnier

Bob Hoogland

Hugo Kieviet

Michiel van Pomeren

              


Mijn dagelijkse bezigheden: huisarts  in Amstelveen

F.P.M.Garnier,                                                    Tel.         :   (020) 6432820

Mw. J.F. v. Hilten, huisartsen

Van Heuven Goedhartlaan 406                         Alarmlijn :   06-44680162

1181 LK Amstelveen                                              e-mail    :    info@huisartsgarnier.nl

Postbank: 1742572                                              

                                                 Praktijkinformatie

 

8-11.30 uur:   Afspraken maken- Visites-recepten etc-, laboratorium

Verdere vragen aan de doktersassistente Mw Bep Eelman

Verzoeken om telefonisch contact

 

-De praktijk is geopend van 8-17 uur.

-Donderdagmiddag is er geen praktijk.

-Spoedgevallen tijdens avonden, nacht, en weekenden:

 

Huisartsenpost Amstelveen tel: 020-4562000

-Vriendelijk verzoek bij verhuizing uw medisch dossier mee te nemen.                 

           -De praktijk is een opleidingspraktijk verbonden aan het VUMC

:

huisartsenpost

 

Huisartsengroep Amstelveen-2

 

 

M.Forouhandeh,     Meander 751                                       tel.:6451553

F.P.M.Garnier,     Van Heuven Goedhartln 406               tel.: 6432820

J.G.Hoogland,   Groen van Prinstererlaan 73                   tel.: 6414444

H.L.Kieviet,   Keizer Karelweg 94C                                   tel.: 6412640

M.J.van Pomeren,     Biesbosch 1a                                     tel.: 6432030

In de praktijk staan informatiekaartjes met bovenstaande  informatie

 

F.P.M.Garnier,General Practitioner           

Van Heuven Goedhartlaan 406                       

1181 LK Amstelveen                            

 

                                                    

Phone number          +31 (0)20 6432820

Fax number              +31 (0)20 6403680

Emergency number   +31 (0)6 44680162

Prescription number  +31 (0)20 6405137 

E-mail: info@huisartsgarnier.nl

   

                                          

                                           Office information

 

 

8-11.00  a.m: -Arranging appointments - housecalls-prescriptions etc-, laboratory

-Further questions to GP's assistant, Mrs Bep Eelman

           -General Practice open from 8 am till 5 pmpmpm

           -Closed on Thursdays

                       -Emergencies during evenings, nights and weekends:

          

 

Huisartsenpost Amstelland tel: +31(0)20 4562000

 

 

- We kindly request you to bring your medical file in case you have moved                     

         - The practice is a training practice facility associated with the VU Medical Centre

New registrations: daily.

please come by between 11a.m. and 1 p.m. . The G.P.'assistant will register you.

please bring your ID-cart and insurance (if available) with you!

 

 
 
Herhaalrecept

Een herhaalrecept is een recept waarvan u met de huisarts heeft afgesproken dat dit herhaald kan worden.

Voor ieder ander verzoek om een recept moet u een afspraak maken op het spreekuur.

Ook kunt u uw verzoek kenbaar maken op het telefonisch spreekuur van de huisarts.

Als U merkt, dat de medicatie drastisch verminderd is, beschouw dit dan als een signaal dat de huisarts met u wil overleggen over het herhalen van de medicijnen. Het steeds maar herhalen van medicatie zonder verder contact kan tot fouten leiden en dat willen we uiteraard vermijden. Overleggen kunt dit per mail doen via de "contact"button van deze site, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de praktijk op de daartoe geeigende tijden.

Medicijnen worden wettelijk voor ten hoogste 3 maanden voorgeschreven waarna een nieuw recept nodig is. Slaap en kalmeringsmiddelen vergen elke maand een nieuw recept, indien de medicatie gehandhaafd moet blijven.

Belangrijk: als U een recept per e-mail aanvraagt en uw huisarts gaat er mee akkoord, dan kunt u dit de volgende dag s'middags na 16.00 uur bij de apotheek afhalen.

Verstuur hier uw verzoek voor een herhaalrecept naar de praktijk:

Onderdelen gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen.

Achternaam*:

Voorletters*:

Geslacht*: Man Vrouw
Geboortedatum* (dd-mm-jjjj):

Telefoon nr. 1*:

Telefoon nr. 2:

Email adres*:

Naam huisarts:

Naam middel:

Ander middel, namelijk:

Huidige dosering:

Aantal tabletten:


Gebruik: keer per
Apotheek:

Belangrijke opmerkingen:

 

 

Aktueel

Inschrijving nieuwe patiėnten:

Dagelijks, op afspraak persoonlijk langskomen tussen 11.00 en 13.00 uur bij de assistente Mw. Bep Eelman of José Borst. Verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen a.u.b.

Praktijkregels:   

1) Patiėnten die al een huisarts hebben in Amstelveen worden  niet aangenomen, tenzij op verzoek van/in overleg met de betreffende huisarts.

2) U dient woonachtig te zijn in Buitenveldert en Amstelveen-Noord ("tussen de snelwegen"). Patiėnten in Amstelveen-Zuid alleen in " speciale" omstandigheden (oud-patiėnten, directe familie,  e.d)

3) U neemt bij inschrijving bij uw dossier mee. Indien uw vorige huisarts MicroHis , OmniHis of Promedico gebruikt als huisartsen informatiesysteem kunt u ook om een elektronische versie van uw dossier vragen. Wanneer u verhuist neemt u ook weer uw medisch dossier mee naar uw nieuwe huisarts.

4) Voor alle patiėnten geldt:

Uw inschrijving wordt doorgegeven aan het centrale huisartsen/patienten register van de Stichting ION, berustend bij vecozo; aanmelding bij de ene huisarts betekent automatisch afmelding bij de andere.

 


voor tarieven per 1-1-2008 (ook geldig in 2009)

 http://www.nza.nl/9439/10249/41655/5000-1900-08-1_-_volgnr__181.pdf

 


Nevenactiviteiten: Bestuurder in diverse Stichtingen, Verenigingen en dergelijke.
Binnen de gezondheidszorg:


Raadgevingen en advies voor huisartsen en paramedici:

Adviezen mbt praktijkorganisatie, financiėn, waarnemingen, huisartsengroepen, maatschappen.

Bestuurlijke problemen met overheid, verzekeraars e.d.

Ruime ervaring aanwezig als bestuurder, arbiter , getuige- deskundige en bemiddelaar.

Voor afspraak: op werkdagen van 9-17 uur 020-6432820 of e-mail:     mailto:info@huisartsgarnier.nl

 

 

Add me to your address book

Stichting Huisartsenpost Amstelveen:

 

                                                                                   

CHVG                                                                                     

Het CHVG is een ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan) binnen de KNMG. Dit college stelt onder meer de opleidingseisen vast van de huisartsen, verpleeghuisartsen en  artsen voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast stelt het college regelgeving voor de uitvoering van de genoemde opleidingen vast. De besluiten van het college behoeven goedkeuring van de Minister, waarna ze kracht van wet hebben. Deze besluiten worden gepubliceerd in Medisch Contact.

 


 


Stichting Tot en Met (RIO-Amsterdam)

 

De Stichting Tot en Met is per 1-1-2005 opgegaan in het CIZ   (http://www.ciz.nl/sf.mcgi?2864)


Terug naar boven


"MedNet"               

Wat is MedNet?

MedNet is hét centrale online informatie- en communicatie netwerk voor (huis)artsen in het Nederlandse taalgebied. MedNet biedt u toegang tot actuele nieuwsontwikkelingen, interessante discussies, relevante vakliteratuur en databanken met vakinhoudelijke- en praktijkmanagement informatie.


Bent u op zoek naar het laatste nieuws op uw vakgebied?
Via het on-line magazine van MedNet blijft u dagelijks op de hoogte. Zoekt u een artikel dat u onlangs las? Via een eenvoudig toegankelijk zoeksysteem heeft u snel en gemakkelijk toegang tot de vakliteratuur in onze databank. Hebt u met spoed een waarnemer nodig? Via de waarneembank op MedNet heeft u er snel een gevonden.


OREGO      

N.B. Nieuwe site: Orego

 

Per 21 maart 2007 heb ik de funktie van voorzitter overgedragen aan Albert-Jan Schulte

 

De grootste gebruikersvereniging van Huisarts Informatie Systemen in Nederland

Een Huisarts Informatie Systeem is een op maat gesneden software pakket dat de huisarts behulpzaam is bij zijn praktijkvoering.

Behalve het "Elektronisch Medisch Dossier" (de oude groene kaart) van de huisarts, kan ook de boekhouding hiermee bijgehouden worden, en recepten geschreven, nota's gemaakt, maar ook oproepen voor de griepprik, uitstrijkjes e.d. 

Een voordeel voor de patiėnt kan zijn dat die kan meelezen wat de dokter opschrijft. Een ander voordeel kan zijn altijd duidelijk is wie wat heeft opgeschreven, dat wordt belangrijker, omdat steeds meer 's avonds en in het weekend wordt "ingelogd" door de waarnemers. 

Als patiėnt doet u wel eens mededelingen aan uw huisarts, die wel medisch van belang zijn, (b.v. een seksueel overdraagbare aandoening) maar waarvan u niet wil dat anderen buiten uw eigen huisarts dit kunnen lezen. U kunt aan uw huisarts vragen om een z.g. blanco regel, hetgeen inhoudt dat de regel "wit' blijft en dat alleen degene die hem heeft ingebracht hem weer zichtbaar kan maken!

Een nadeel kan zijn dat het overzicht of de dikte van de groene kaart verloren gaat. Nieuwere systemen die onder windows werken hebben wat dat betreft duidelijk voordelen.


 Reflex Computers:Mijn computerleverancier

Infotechnology  Infotechnology:Mijn ASP leverancier


De Rode Hoed

 

Na bijna 8 jaar bestuur en Raad van toezicht in de Rode Hoed heb  ik op 25 oktober 2005  afscheid genomen....


Per 1 janauri 2013 heb  ik afscheid  genomen van de Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland ( na  10 jaar...)


                                                                                                in het jaar 2013-2014 ben ik  inkomend voorzitter van Community Service Rotary Club Amstelveen


  heet nu Amsterbaken

Het Amsterbaken is een justitiėle jeugdinrichting met plaats voor jongens vanaf 12 jaar. De jeugdinrichting is verdeeld in een gesloten en een open opvang. In de gesloten opvang verblijven de jongens 24 uur per dag. Zij volgen onderwijs en dagprogramma binnen het J.O.C. Onderwijs wordt hier geboden door Altra, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. In de open opvang komen jongens terecht bij wie sprake is van een nachtdetentieregime, jongens in het laatste deel van een (langdurige) jeugddetentie of jongens in de laatste (resocialisatie)fase. In de open opvang wordt de dagbesteding, zoals school, werk of stage van de jongens voor het grootste deel buiten het J.O.C. ingevuld. Alle jongens zijn geplaatst na tussenkomst van de rechter; de grootste groep is in (preventieve) hechtenis vanwege het plegen van een delict. Voor alle jongens geldt, dat naast het verblijf, er veel aandacht is voor hulpverlening en resocialisatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners in de regionale hulpverleningsketen.
Johannes Wierstichting, voor mensenrechten en gezondheidszorg

De Johannes Wier Stichting is een mensenrechten organisatie van en voor artsen , verpleegkundigen en paramedici.

Deze organisatie, waar ik oud-voorzitter van ben, beveel ik zeer in de aandacht aan......

Terug naar boven


Stichting Inschrijving op Naam
p/a Landelijke Huisartsen Vereniging
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
.
Postbus 20056
3502 LB Utrecht
Telefoon 030-2823723

 Webadres: www.inschrijvingopnaam.nl

per 1-1-2012 heb ik afscheid genomen als voorzitter van het bestuur (na 7 jaar...)

Terug naar boven


 

Corresponderende internet sites:

Terug naar boven