24-uurs bloeddrukmeting

  Bij een 24-uurs bloeddrukmeting krijgt u op de praktijk een bloeddrukband om uw linkerarm aangemeten; de slang van de band gaat door de mouw van uw bovenkleding naar de ha;s en daar weer naar buiten. De slang wordt op het meetkastje aangesloten. Het meetkastje kunt u naar believen  gewoon om de nek laten hangen, maar ook om uw middel. Desnoods kunt het kastje tussen twee metingen door even afkoppelen.

Overdag van 08.00 tot 24.00 uur meet het apparaat 4x per uur ieder kwartier de bloeddruk. Het meten wordt voorafgegaan door een piepje. U moet dan even stil zitten;

Welke informatie geven de metingen?

De metingen geven o.a. aan: Is er wel sprake van hoge bloeddruk? B.v. de "witte jassen"hypertensie wordt hiermee uitgesloten, maar ook het omgekeerde b.v. nachtelijke hypertensie. Ook bij twijfel over de effectiviteit van de therapie kan de 24-uurs bloeddrukmeting uitsluitsel geven.

Na 24 uur kunt u het kastje afkoppelen en inleveren.

Uitschakelen doet u door de rode knop 5 sec lang in te duwen.

Financiering.

De basisverzekering vergoedt max 2x per jaar een 24-uurs bloeddrukmeting a raison van 52. dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.